Slokas: 108 Rama Namavali

.. shrii raama ashhTottaranaamaavali (108 names) ..

OM shriiraamaaya namaH .
OM raamabhadraaya namaH .
OM raamachandraaya namaH .
OM shaashvataaya namaH .
OM raajiivalochanaaya namaH .
OM shriimate namaH .
OM raajendraaya namaH .
OM raghupu.ngavaaya namaH .
OM jaanakiivallabhaaya namaH .

OM jaitraaya namaH .
OM jitaamitraaya namaH .
OM janaardanaaya namaH .
OM vishvaamitrapriyaaya namaH .
OM daantaaya namaH .
OM sharaNatraaNa tatparaaya namaH .
OM vaalipramathanaaya namaH .
OM vaagmine namaH .
OM satyavaache namaH .
OM satyavikramaaya namaH .
OM satyavrataaya namaH .
OM vratadharaaya namaH .

OM sadaahanumadaashritaaya namaH .
OM kausaleyaaya namaH .
OM kharadhva.nsine namaH .
OM viraadhavadhapaNDitaaya namaH .
OM vibhiishhaNa paritraatre namaH .
OM harakodaNDa kha.nDanaaya namaH .
OM saptataala prabhettre namaH .
OM dashagriiva shiroharaaya namaH .
OM jaamadgnya mahaadarpadalanaaya namaH .
OM taaTakaantakaaya namaH .
OM vedaantasaaraaya namaH .

OM vedaatmane namaH .
OM bhavarogasya bheshhajaaya namaH .
OM duushhaNa trishiro hantre namaH .
OM trimuurtaye namaH .
OM triguNaatmakaaya namaH .
OM trivikramaaya namaH .
OM trilokaatmane namaH .
OM puNyachaaritrakiirtanaaya namaH .
OM trilokaraxakaaya namaH .
OM dhanvine namaH .
OM danDakaaraNya puNyakR^ite namaH .

OM ahalyaa shaapa shamanaaya namaH .
OM pitR^i bhaktaaya namaH .
OM varapradaaya namaH .
OM jitendriyaaya namaH .
OM jitakrodhaaya namaH .
OM jitaamitraaya namaH .
OM jagadgurave namaH .
OM R^ixa vaanara sa.nghaatine namaH .
OM chitrakuuTa samaashrayaaya namaH .
OM jayanta traaNa varadaaya namaH .
OM sumitraaputra sevitaaya namaH .
OM sarvadevaadi devaaya namaH .

OM mR^itavaanar jiivitaaya namaH .
OM maayaamaariichahantre namaH .
OM mahaadevaaya namaH .
OM mahaabhujaaya namaH .
OM sarvadevastutaaya namaH .
OM saumyaaya namaH .
OM brahmaNyaaya namaH .
OM munisaMstutaaya namaH .
OM mahaa yogine namaH .
OM mahodaraaya namaH .
OM sugriivepsita raajyadaaya namaH .
OM sarvapuNyaadhika phalaaya namaH .

OM smR^ita sarvaagha naashanaaya namaH .
OM aadipurushhaaya namaH .
OM paramapurushhaaya namaH .
OM mahaapurushhaaya namaH .
OM puNyodayaaya namaH .
OM dayaasaaraaya namaH .
OM puraaNapurushhottamaaya namaH .
OM smitavaktraaya namaH .
OM mitabhaashhiNe namaH .
OM puurvabhaashhiNe namaH .
OM raaghavaaya namaH .
OM anantaguNa gaMbhiiraaya namaH .
OM dhiiroddaattaguNottamaaya namaH .

OM maayaamaanushha charitraaya namaH .
OM mahaadevaadipuujitaaya namaH .
OM setukR^ite namaH .
OM jitavaaraashaye namaH .
OM sarvatiirthamayaaya namaH .
OM haraye namaH .
OM shyaamaa.ngaaya namaH .
OM sundaraaya namaH .
OM shuuraaya namaH .

OM piitavaasase namaH .
OM dhanurdharaaya namaH .
OM sarvayaGYaadhipaaya namaH .
OM yajvane namaH .
OM jaraamaraNavarjitaaya namaH .
OM vibhiishhaNa pratishhThaatre namaH .
OM sarvaavaguNavarjitaaya namaH .
OM paramaatmane namaH .
OM parasmai brahmaNe namaH .

OM sachchidaananda vigrihaaya namaH .
OM parasmai jyotishhe namaH .
OM parasmai dhaamne namaH .
OM paraakaashaaya namaH .
OM paraatparaaya namaH .
OM pareshaaya namaH .
OM paaragaaya namaH .
OM paaraaya namaH .
OM sarvadevaatmakaaya parasmai namaH .
.. iti raamaashhTottarashata naamaavaliH ..