Slokas: Sudharshana Gayatri Mantra

Sudharshana Gayatri Mantra

Om Sudharshanaya Vidmahey
Maha Jwalaya Dheemahe
Tanno Chakra Prachodayaat !

Sudharshan Maha Mantra

Om
Kleem Krishnaya
Hreem Govindaya
Shreem Gopi Jana Vallabhaya
Om Paraya
Parama Purushaya Paramathmane!
Mama
Para
Karma Mantra Yantra Tantra
Howshada Ashtra Sasthara
Vadha Pridhivadaani
Samhara Samhara
Mrythyor Mochaya Mochaya
Om Maha Sudharshanaya
Dheepthre Jwalaah
Pareevruthaya Sarvathik Shobana Karayah
Humpatt;
Parabramane Swaha
Om Maha Sudharshanadhaaraya Nama Itham !