Sri Shotasa Nama Pooja- Sri Maha Ganapathi

அத : ஸ்ரீ ஷோடச நாம பூஜா -மஹா கணபதி

ஓம் சுமுகாய  நம :

ஓம் ஏகதந்தாய  நம :

ஓம் கபிலாய  நம :

ஓம் கஜகர்நிகாய  நம : 

ஓம் லம்போதராய  நம :

ஓம் விகடாய  நம :

ஓம் விக்னராஜாய  நம :

ஓம் கணாதிபதயே  நம :

ஓம் தூமகேதுவே  நம :

ஓம் கணாத்யக்ஷாய  நம :

ஓம் பாலசந்த்ராய  நம :

ஓம் கஜாணணாய  நம :

ஓம் வக்ரதுண்டாய  நம :

ஓம் சூர்பகர்னாய  நம :

ஓம் ஹேரம்பாய  நம :

ஓம் ஸ்கந்தபூர்வஜாய  நம : 

ஓம் சர்வசித்தி ப்ரதாயகாய  நம : 

ஓம் மஹா  கணபதயே நம :

நானாவித  பரிமள பத்தர  புஷ்பாநி ஸமர்பயாமி